Juni 2018

Een Deens onderzoeksteam onderzocht de incidentie van plotse hartdood bij mensen met aangeboren hartafwijkingen (SCD-CHD) en of de incidentie van SCD-CHD bij zuigelingen afnam na implementatie van landelijke foetale echografie.
11.451 sterfgevallen van 2000 tot 2009 bij mensen van 0 tot 35 jaar werden geïncludeerd.
Ze identificeerden 90 gevallen van SCD-CHD uit 809 gevallen van plotse dood. De incidentie van SCD-CHD was 0,4 per 100.000 persoonjaren bij mensen van 0 tot 35 jaar. In totaal werden er vóór de dood 53 gediagnosticeerd met aangeboren hartafwijkingen. De incidentie van plotse dood was 9,6 maal hoger bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen in vergelijking met mensen zonder aangeboren hartafwijkingen. De jaarlijkse incidentie van lichamelijke activiteitsgerelateerde SCD-CHD bij patiënten in de leeftijd van 2 tot 35 jaar met de diagnose aangeboren hartafwijkingen was 0,9 per 100 000. De jaarlijkse incidentie van SCD-CHD bij zuigelingen nam af na implementatie van landelijke foetale echografie.

Circ Arrhythm Electrophysiol. 2018 Jun;11(6):e005757. doi: 10.1161/CIRCEP.117.005757.


rdsm