Juli 2018

Een onderzoeksteam uit Nederland en Denemarken voerde tussen 2009 en 2010 een prospectieve cohortstudie uit bij 60 patiënten met chronisch hartfalen (CHF). Het programma bestond uit oefensessies van 6 dagen/week. De totale trainingstijd van aërobe oefeningen nam om de week aangroeiend toe zonder de trainingsintensiteit te veranderen. De weerstandstraining bestond uit 8 oefeningen met een duurzame weerstandsband. De begeleiding bestond uit een stapsgewijze aanpak, van training in het ziekenhuis tot thuis. Cardio-pulmonaire inspanningstests werden uitgevoerd bij aanvang en na 3, 6 en 12 maanden. Vervolgens werden patiënten met een propensity score van een 1:2-verhouding vergeleken met 117 controles uit een CHF-register van patiënten uit dezelfde kliniek die de gebruikelijke poliklinische zorg ontvingen en werd de incidentie van de mortaliteit van alle oorzaken vergeleken tussen beide groepen.
De aanvankelijke VO2-piek was 15,0 ml/min/kg en die verhoogde significant na 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden. Gedurende de 8 jarige follow-up stierven 23 patiënten uit het programma tegenover 63 patiënten uit de controlegroep.

Med Sci Sports Exerc. 2018 Jun 21. doi: 10.1249/MSS.0000000000001688.


rdsm