November 2018

695 NederlandseĀ  adolescenten namen deel aan een cluster gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek van een jaar. In de interventie-scholen kregen leraren LO de instructie om 15 tot 30 minuten van hun lessen LO aan krachttraining te besteden. Maandelijks werden motiverende lessen gegeven om studenten te stimuleren om meer fysiek actief te zijn. De controlescholen volgden hun gebruikelijke curriculum. De primaire uitkomstmaat was de lichaamssamenstelling, beoordeeld aan de hand van de deuteriumverdunningstechniek. Dagelijkse lichaamsbeweging en sedentair gedrag gemeten met behulp van accelerometrie dienden als secundaire uitkomst. Na 1 jaar werd een vetverschil van 1,6% ten gunste van de interventiegroep gevonden. Dit weerspiegelde een verschil van 0,9 kg in vetvrije massa en 0,7 kg verschil in vetmassa. Dagelijkse fysieke activiteit daalde van baseline tot posttest in beide groepen, maar minder in de interventiegroep. Na 1 jaar werd een verschil van 0,4% gevonden voor matige tot krachtige fysieke activiteiten ten gunste van de interventiegroep. Er werden geen verschillen in sedentair gedrag of lichte fysieke activiteit tussen groepen gevonden.

https://doi.org/10.1186/s12966-018-0727-8


rdsm