December 2018

Een Amerikaans team deed  een retrospectieve cohortstudie van 1 januari 1991 tot 31 december 2014 bij 122.077 patiënten van een universitair medisch centrum, met een gemiddelde follow-up van 8,4 jaar.

Het doel was om het verband tussen sterfte door alle oorzaken en cardiorespiratoire fitheid  te beoordelen bij patiënten die een loopbandtest ondergaan.
13.637 patiënten stierven tijdens 1,1 miljoen persoonjaren observatie. De geschatte risicosterfte door alle oorzaken was omgekeerd evenredig met de cardiorespiratoire fitheid en was het laagst bij elite performers. De toename van de sterfte door alle oorzaken geassocieerd met verminderde cardiorespiratoire fitheid was vergelijkbaar met of groter dan traditionele klinische risicofactoren. In subgroepanalyse was het voordeel van de elite ten opzichte van hoge prestaties aanwezig bij patiënten van 70 jaar of ouder en bij patiënten met hypertensie. Extreme cardiorespiratoire fitheid was geassocieerd met de laagste risicogecorrigeerde sterfte door alle oorzaken in vergelijking met alle andere prestatiegroepen.

 https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2707428


rdsm