Anekdotes uit de sportgeneeskunde - Oded Bar-Or

In november 1988 had kreeg ik de grote eer om parallel aan het zevende Limburgs Congres voor Sportgeneeskunde, een meeting van de North-West-European Chapter van de Fédération Internationale de Médecine du Sport-FIMS te mogen organiseren. Heel wat prominente sprekers uit verschillende werelddelen kwamen er de nieuwste aspecten over sportgeneeskunde belichten.

Een van hen was Oded Bar-Or (1937-2005), een pionier op het vlak van Pediatric Exercise Medicine, die het thema 'Pediatric Sports Medicine-Current issues and  future directions' behandelde.

In 1965 was Bar-Or afgestudeerd aan de medische school Hadassah in Jeruzalem en daarna maakte hij een postdoctoraal werk in het beroemde laboratorium voor Human Performance Research van de Penn State University in de Verenigde Staten. Zijn mijlpaalonderzoek naar de arbeidscapaciteit van schoolkinderen uit Toronto, in 1969 gepubliceerd in de Canadian Medical Association Journal, leidde tot de eerste bepalingen van de cardiale output bij het trainen van kinderen.

In 1981 bood de McMaster University van Canada hem een leerstoel aan. Hij werd er de oprichter en directeur van het Children's Exercise and Nutrition Centre gevestigd in het Chedoke Hospital. Hij was een visionair toen hij zijn aandacht richtte op kinderen met overgewicht, omdat weinigen zijn bezorgdheid over de opkomende epidemie deelden. Hij ontwikkelde een multidisciplinair team van onderzoekers die individuele voedings- en lichaamsbewegingprogramma's voor kinderen maakten en afleverden. Hij leidde ook vele onderzoeksprojecten naar obesitas in de kindertijd en hoe de groeiende prevalentie ervan te bestrijden.

Professor Bar-Or ontving een groot aantal speciale onderscheidingen, waaronder eredoctoraten van de Jozef Pilsudski Academie voor Lichamelijke Opvoeding in het Poolse Warschau en de Brock University in St. Catharines; de 2005 Honour Award van de Canadian Society for Exercise Physiology; de Thomas E. Shaffer Award van de American Academy of Pediatrics (AAP) en zijn naam blijft verbonden aan de Oded Bar-Or Award die jaarlijks door de AAP gepresenteerd wordt.

Zijn onderzoek leidde tot 176 peer-reviewede tijdschriftpublicaties, 36 hoofdstukken in boeken; honderden gepubliceerde abstracts en procedures, tien zelf geschreven boeken en bijna tweehonderd presentaties op uitnodiging. De artikelen omvatten: fysiologische en medische aspecten van de reactie van kinderen op lichaamsbeweging en lichamelijke inactiviteit, thermische regulatie en de tolerantie van het kind voor lichaamsbeweging bij hoge en lage omgevingstemperaturen, bij gezondheid en ziekte; vloeistof- en elektrolytenaanvulling bij het sportende kind en supramaximale spierkracht bij gezondheid en ziekte.

In 1983 publiceerde hij 'Pediatric Sports Medicine for the Practitioner', het eerste leerboek in zijn soort dat volledig aan pediatrische sportgeneeskunde en inspanningsfysiologie gewijd was. Hij ontwikkelde 'The Wingate Anaerobic Test', die overal ter wereld een van de meest gebruikte tests van anaërobe kracht werd in laboratoria voor inspanningsfysiologie.

Maar boven alles was hij een zeer aimabele man, die in 2005 de moedige strijd tegen kanker verloor.


rdsm