Doping in de sport - 1930-1934

1930

De ontdekking van de eerste synthetische hormonen verergerde het dopinggebruik in de sport.

Rapporten uit de jaren '30 melden dat de Duitse nationale ploeg zogenaamde wonderpillen slikte en sommige voetballers pakten ermee uit in tijdschriften. Het ging om stimulerende middelen en hormonale preparaten. Ook in het Engels voetbal werd in die tijd volop geëxperimenteerd.

In 1930 publiceerde de Duitse sportwetenschapper Carl Krümmel (1895-1942) zijn 'Handbuch der lebenswichtigen Leibesübungen' waarin hij stelde dat de verspreiding van doping zwaar onderschat werd.

"Is drugsgerelateerde invloed mogelijk in de sport?"

vroeg Otto Riesser (1882-1949), Professor farmacologie aan de universiteit van Wroclaw, zich af in het academisch tijdschrift 'Leibesübungen'. In 1933, tijdens zijn toespraak op de jaarlijkse bijeenkomst van de Duitse zwemfederatie, stelde hij ook de artsen en sportbonden verantwoordelijk voor deze ontwikkeling.

In 1930 was het dopinggebruik in de Tour de France zo algemeen aanvaard, dat het reglementenboek van Henri Desgrange (1865-1940) expliciet vermeldde dat dopingproducten niet door de organisatie verstrekt werden.

Het gebruik van de ‘Pot Belge’ door Europese wielrenners was een voorbeeld van een cross-over tussen recreatief en prestatiebevorderend misbruik van drugs. ‘Pot Belge’ is de Franse benaming voor een illegaal dopingmengsel, dat gewoonlijk uit cocaïne, heroïne, cafeïne, amfetamines en pijnstillers bestaat. Een Franse publicatie merkte op dat men het ook 'krankzinnige personenmix' mocht noemen, waarmee niet duidelijk was of dit naar de potentiële resultaten verwees van het gebruik, of eerder suggereerde dat "je gek moest zijn om het te nemen". Het mengsel was ontzettend in trek bij professionele wielrenners, al lieten ook amateurs zich niet onbetuigd.

1931

Geruchten deden de ronde dat skiërs Coramin en Digifolin gebruikten en dat de vrouwelijke skiërs voor belangrijke wedstrijden met hormonen werden behandeld om de menstruaties uit te stellen.

1932

Na de overwinningen van de Japanse zwemmers op de Olympische Spelen van 1932 in Los Angeles circuleerden geruchten dat ze met zuurstof werden volgepompt. Andere bronnen gewaagden zelfs van het drinken van nitroglycerine.

Het farmaceutisch bedrijf Smith, Kline en French, dat later bekend werd als GlaxoSmithKline, bracht onder de naam van Benzedrine in de Verenigde Staten amfetaminesulfaat op de markt als inhalator voor bronchusverwijding, met astma als belangrijkste indicatie

In de negentiende rit van de Tour de France spurtte de Belgische renner Gaston Rebry (1905-1953) als een waanzinnige naar de overwinning. Als sterke armen hem niet van zijn fiets hadden gesleurd was hij in de nabijgelegen zee geraasd. Hij ijlde alsof hij hevige koorts had en schreeuwde dat hij moest verder doorrijden tot Parijs. Zijn vrouw reikte hem zijn zoontje aan maar hij herkende de kleine niet. Hij sloeg wild om zich heen, een schokkend beeld. Op dat moment beseften insiders dat zijn manager Beckmann de grootste 'mixer' onder de managers was.

1933

In zijn profetisch werk 'Doping en dopingsubstanties' besprak de Duitse arts Otto Rieser (1894-1977) niet alleen de dopingprevalentie maar ook de schuld van medische professionals.

“Het gebruik van kunstmatige middelen voor het verbeteren van prestaties werd lange tijd als onverenigbaar beschouwd met de geest van de sport en daarom ook veroordeeld. We weten echter allemaal dat deze regel steeds opnieuw overtreden wordt en dat sportwedstrijden vaak meer een kwestie van doping dan van training zijn. Het valt te betreuren dat diegenen die belast zijn met het toezicht op de sport, de energie lijken te ontberen om een campagne tegen dit kwaad op te starten en dat er zich een lakse en noodlottige houding verspreidt. Aan deze gang van zaken zijn ook de artsen niet zonder schuld, deels op grond van hun onwetendheid, deels omdat ze met doping als doel sterke medicijnen voorschrijven, die zonder voorschrift niet beschikbaar zijn voor sporters.”

In 1933 was het woord doping een deel van de Engelse taal geworden. Terwijl anderen zich tegen doping bleven verzetten, stemde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) pas in 1967 in met een beleid van dopingcontrole, dat het gebruik van specifieke drugs moest verbannen.

1934

De Zwitserse in Kroatië geboren scheikundige Leopold Ružicka (1887-1976) ontdekte het gebruik van steroïden voor medische toepassingen, specifiek om bepaalde ziektes zoals bijvoorbeeld kanker te bestrijden. In 1934 ontrafelde hij de moleculaire werking van androsteron, het jaar nadien die van progesteron en testosteron.


rdsm