Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1791-1800

1794

De Duitse leraar en pedagoog Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759-1839) werd vooral bekend door zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de lichamelijke oefening. GutsMuths legde de nadruk op de lichamelijke ontwikkeling van leerlingen en vestigde de aandacht op de pedagogische waarde ervan. Omdat mensen op latere leeftijd niet  uit zichzelf leren zwemmen, vond hij dat de zwemles een onderdeel van de opvoeding moest zijn. Hij ontwikkelde ook de basisprincipes van artistieke gymnastiek, waardoor men hem beschouwt als de 'Grootvader van de gymnastiek'. Zijn boek 'Gymnastik für die Jugend' werd in 1800 gepubliceerd en was in de Engelstalige wereld een standaardreferentie.

1794

De Duitse arts Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) publiceerde het boek 'Gemeinnützige Aufsätze zur Beförderung der Gesundheit, des Wohlseyns und vernünftiger medizinischer Aufklärung' over de betekenis van de verschillende soorten lichamelijke oefening voor de menselijke gezondheid en levensverwachting .

1795

In een brief die hij in februari 1795 naar de Schotse ingenieur James Watt (1736-1819) stuurde, schetste de Britse arts Thomas Beddoes (1760-1808) het voorbeeld van hoe hij een gasmeter zag. Watt ontwikkelde het toestel en voegde het toe aan een opstelling, die in het Pneumatic Institute van Bristol later gebruikt werd om de effecten van nieuw ontdekte gassen te onderzoeken.

1795

De Duitse arts Bernhard Christoph Faust (1755-1842) publiceerde zijn 'Gesundheitskatechismus', die duidelijke gedragsregels bevatte over hoe je gezond kunt leven.

1798

De Gymnasticon was een uitvinding van de Engelse uitvinder Francis Lowndes. De originele functie was om gewrichten te oefenen, maar het toestel mag gerust beschouwd worden als de voorloper van de ergometer. De Gymnasticon was opgebouwd uit een reeks vliegwielen, waarbij de voeten houten pedalen aandreven en de armen krukassen. Via springveren kon men de weerstand verhogen.

1798

De Regnier Isometric Dynamometer werd in 1798 in Londen gefabriceerd naar de tekeningen van de Franse burgerlijk ingenieur en geweermaker Edme Regnier (1751-1823). Men gebruikte het toestel om de menselijke spierkracht te beoordelen en om de klinische progressie van neuro-musculaire zwakte te bepalen. Met deze dynamometer kon men twee krachten meten: de drukkracht door op de dubbele stalen bogen te knijpen, de trekkracht door aan een van de stalen bogen de trekken.

1798

In 1798 startte de Deense Professor LO Franz Nachtegall (1777-1847) de eerste turnvereniging in Denemarken. In 1804 introduceerde hij de het turnen in het leger en met de steun van koning Friedrich VII (1808-1863) initieerde hij in 1814 het schoolturnen voor jongens en 24 jaar later ook voor meisjes. In 1839 stichtte hij een staatsnormaalschool voor de opleiding van turnleraars. Een van de eerste leerlingen van Nachtegall was de Zweed Pehr Henrik Ling (1776-1839), die tot 1804 in Kopenhagen bleef, maar daarna terugkeerde naar zijn heimat waar hij de grondlegger werd van de Zweedse gymnastiek.


rdsm