Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1821-1825

1821

De gevangenisloopband vond zijn weg naar de Verenigde Staten. In New York maalden tientallen gevangen dagelijks tien uur lang graan uit veertig tot vijftig bushels maïs, wat overeenkomt met 1.400 tot 1.750 liter. Enkele jaren later werd die straf niet meer toegepast.

1822

Algemeen wordt de Oostenrijkse boer Vincent Prießnitz (1799-1851) beschouwd als de grondlegger van de moderne hydrotherapie. Hij benadrukte de waarde van geschikt voedsel, frisse lucht, lichaamsbeweging, rust en water. In 1822 verbouwde hij zijn ouderlijk huis in Gräfenberg tot een sanatorium met heilbaden.

Nadat hij door Prießnitz behandeld werd, publiceerde de Britse kapitein Richard Tappin Claridge (1797-1857) in 1842 het boek ‘The Cold Water Cure, its Principles, Theory, and Practice, which detailed Preissnitz’s treatments’, waarin hij de behandeling van Preissnitz beschreef. Priessnitz was een begrip op het Europese continent, de Britse auteur Richard Metcalfe (1861-1954) schreef in 1898 de biografie ‘Life of Vincent Priessnitz, Founder of Hydropathy’, waarin hij noteerde:

"Er zijn honderden instellingen waar waterzuivering wordt toegepast volgens de door Priessnitz vastgelegde principes."

1823

In de Verenigde Staten was de opvoedster Catharine Beecher (1800-1878) een van de pioniers die het bewustzijn voor fitness creëerden. Als hevige pleitbezorgster voor het opnemen van lichamelijke opvoeding in het schoolprogramma en met haar propaganda voor het dagelijks oefenen door beide geslachten, ontwikkelde ze een gymnastiekprogramma dat men kon uitvoeren op muziek.

1824

De uit Duitsland afkomstige Amerikaan Karl Beck (1798-1866) was Professor aan de Harvard University. Geboren in Heidelberg verhuisde zijn moeder na de dood van haar man naar Berlijn waar ze tot Professor theologie werd benoemd. Tijdens zijn middelbare studies had Beck zich bij de Hasenheide Turnplatz aangesloten, waar hij een uitstekende turner werd. Hij studeerde klassieke talen aan de Universität Berlin en nadien Theologie aan de Universität Heidelberg, maar hij haalde zijn PhD aan de Universität Tübingen. Hij verhuisde naar Zwitserland waar zijn stiefvader Professor was. In 1824 trok hij naar Parijs en samen met een vriend waagde hij enkele maanden later de oversteek naar de Verenigde Staten, waar hij leraar Latijn werd aan de Round Hill School van Northhampton, Massachusetts. Hij stichtte er een openlucht gymnasium dat het eerste turnprogramma voor scholen invoerde. Beck gaf er turnlessen, gebaseerd op het systeem van Friedrich Jahn (1778-1852). Samen met twee collega's opende hij in 1830 een school aan de Hudsonrivier in Philipstown, New York. In 1832 werd hij in Harvard tot Professor Latijn benoemd aan.

1825

De tot Fransman genaturaliseerde Belgische arts César-Mansuète Despretz (1791-1863) ontwierp de ademhalingscalorimeter. De watermantelkamer was dezelfde als die van zijn Ierse collega Adair Crawford (1749-1795). Verbeteringen waren het toevoegen van een peddel, de distributie van de  lichaamswarmte via water en de routing van de lucht door een waterbad zodat de lichaamswarmte werd opgevangen in de lucht. De lucht werd via het water van rechts naar links door het systeem gestuwd. De gasanalyse gebeurde in de tank aan de linkerzijde. Voor accurate gasmetingen handhaafde een manometer de juiste luchtdruk in de tank.


rdsm