Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1831-1840

1831

De Engelse fysioloog Marshall Hall (1790-1857), een van de eerste neurologen, publiceerde in 1831 zijn 'Experimental Essay on the Circulation of the Blood in the Capillary Vessels', waarin hij als eerste aantoonde dat haarvaatjes de kanaaltjes zijn tussen slagaders en aders, die het bloed in contact brengen met biologisch weefsel. Met zijn belangrijkste fysiologisch werk hield hij zich bezig met de theorie van de reflexwerking. Hij introduceerde dat concept in zijn werk 'On the Reflex Function of the Medulla Oblongata and the Medulla Spinalis', dat in 1837 werd aangevuld met 'On the True Spinal Marrow, and the Excito-motor System of Nerves'. Hierin stelde hij dat het ruggenmerg gevormd wordt door een reeks eenheden, die als een onafhankelijke reflexboog functioneren, en dat hun activiteit sensorische en motorische zenuwen integreert op het ruggenmergsegment waaruit deze zenuwen afkomstig zijn. Bovendien stelde hij dat die bogen met elkaar verbonden zijn en interactie hebben in de productie van gecoördineerde bewegingen.

1832

De Duitse arts Karl Ignaz Lorinser (1795-1853) publiceerde het kritisch essay 'Zum Schutze der Gesundheit in den Schulen' in de 'Medizinische Zeitschrift für Heilkunde van Vereins in Preussen', waarin hij de onaanvaardbare toestanden beschreef in de scholen als gevolg van de studielast van de verschillende disciplines. Hij vroeg om fysieke activiteiten en oefeningen op te nemen in educatieve programma's. Als gevolg daarvan verminderde Beieren het aantal uren dat op middelbare scholen besteed werd aan wetenschappelijke vakken. In Pruisen werden artsen en pedagogen opgeroepen om deskundig advies te geven, en in 1842 introduceerde een decreet van koning Friedrich Wilhelm IV (1795-1861) lichamelijke opvoeding in scholen.

1833

De Amerikaanse chirurg Walter Beaumont (1785-1853) deed een 70-tal experimenten bij een patiënt die door een schotwonde een maagfistel had en hij noteerde dat matig oefenen de secretie van maagsappen verhoogde en daardoor de vertering bevorderde, terwijl zware en vermoeiende oefeningen dit proces verslechterden.

1834

In zijn boek 'Handbuch der Physiologie' uit 1934 publiceerde de Duitse Professor Fysiologie Johannes Peter Müller (1801-1858) nauwkeurige fysiologische observaties en metingen. Het was de start van de wetenschappelijke fysiologie, die door zijn studenten Theodor Schwann (1810-1882), Rudolf Virchow (1821-1902), Hermann von Helmholtz (1821-1894) en Emil du Bois-Reymond (1818-1896) werd verdergezet.

De Amerikaanse arts Charles Caldwell (1772-1853) werd vooral bekend omdat hij de University of Louisville School of Medicine uit de grond stampte. Nadat hij aan de University of Pennsylvania School of Medicine afstudeerde als arts, vestigde hij zich in Philadelphia en werd hij docent aan de Penn. Met 'Port Folio' bracht hij een van de eerste medische tijdschriften op de markt en hij publiceerde meer dan tweehonderd medische artikels. In 1834 verscheen zijn 'Thoughts on Physical Education'.

1835

De Britse arts Robley Dunglison (1798-1869) verhuisde in 1924 naar Amerika, waar hij lijfarts werd van President Thomas Jefferson (1743-1826). Aan de University of Virginai werd hij tot Professor Geneeskunde en Anatomie benoemd en hij wordt beschouwd als de 'Father of American Physiology' . in 1832 verhuisde hij naar de University of Maryland waar hij zijn meesterwerk 'Human Physiology' publiceerde en drie jaar later schreef hij voor de studenten Geneeskunde de eerste tekst over preventieve Geneeskunde. Hij propageerde loopoefeningen voor het verbeteren van de gezondheid, maar was een hevige tegenstander van zware oefeningen

1837

De Berlijnse natuur- en scheikundige Heinrich Magnus (1802-1870) ontdekte dat bloed grote hoeveelheden zuurstof en koolzuur bevat, wat volgens hem de eerdere theorie ondersteunde dat er bij de verbranding van koolstof en waterstof een grote warmte ontwikkeld wordt in de longen. Hij veronderstelde dat zuurstof oplost in bloed en dat de productie van koolzuur en water door oxidatie gebeurt in het bloed.

1838

De Duitse turnleraar Johann Adolf Ludwig Werner (1794-1866) publiceerde het boek 'Medicinische Gymnastik'. Hij was ook de eerste die het turnen voor meisjes invoerde in Duitsland.

1840

De anatoom en fysioloog Sauveur Henri Victor Bouvier (1799-1877) was een van de pioniers van de orthopedie in Frankrijk. Hij verrichtte onder andere orthopedische behandelingen op vondelingen en opende in 1840 een orthopedisch instituut.


rdsm