Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1846-1850

1847

Op initiatief van Professor Carl August Georgii (1808-1881), een leerling van Per Henrik Ling (1776-1839) verscheen in 1847 voor het eerst de term ‘fysiotherapie’ in Zweden, waarmee een reeks gymnastiekoefeningen met therapeutische doeleinden werd omschreven. In de medische wereld ging dat op dat ogenblik ging echter nog ongemerkt voorbij. Datzelfde jaar verhuisde Georgii naar Parijs en publiceerde hij 'Kinésithérapie ou traitment des maladies par le mouvement selon la méthode de Ling’. Vanaf 1849 woonde hij in Londen waar hij een praktijk voor fysiotherapie begon. In 1877 keerde hij terug naar Zweden waar hij zijn fysiotherapie-activiteiten verder zette.

Het woord 'heilgymnastiek' werd door de Pruisische officier Hugo Rothstein (1810-1865) voor het eerst gebruikt als titel voor het derde deel van zijn veelomvattend werk 'Die Gymnastik, nach dem Systeme des Schwedischen Gymnasiarchen P. H. Ling'. Voor Rothstein was 'Heilgymnastiek' de tak van de gymnastiek, waarin geleerd wordt om via gymnastische invloeden het verstoorde organische evenwicht te herstellen en het getroffen individu aldus te genezen van zijn ziekte.

De eerste ontwikkeling van verpleegkundige en orthopedische gymnastiek gebeurde onder druk van gymnasten zoals de Fransman Alexandre Laisne Napoleon (1811-1896). Deze turnleraar aan l’Ecole Polytechnique en het Lycée Louis le Grand en directeur van de Parijse middelbare lyceums werd in 1847 door de Algemene Raad van Ziekenhuizen belast met het geven van turnlessen in l’Hôpital des Enfants Malades. Na een proefperiode van vier maanden, met wekelijks drie sessies van een uur voor kinderen met klieraandoeningen, werden de verwachte resultaten overschreden en bevestigden de artsen de doeltreffendheid van de methode. In een combinatie van gymnastiek, massage en fricties werd het experiment in andere ziekten succesvol herhaald, bvb. bij zenuwaandoeningen zoals chorea. Met een wedde van tweeduizend Franse Frank werd Laisne directeur van de gymzaal van l’Hôpital des Enfants Malades. Ook kinderen van buiten het ziekenhuis kregen toelating tot de turnoefeningen. Tussen 1854 en 1862 werden 549.516 sessies gegeven, waarvan 10.390 voor externe patiëntjes. Het onderzoek van de Franse psychiater Emile Blanche (1796-1852) en Joseph Bouvier (1799-1877), afdelingshoofd en oprichter van medische orthopedie, verduidelijkte de therapeutische werking van spieroefeningen in neuroses en leverde Laisne een clienteel op voor behandelingen. Nochtans had Laisne ook tegenstanders, Joseph Marie Parrot (1829-1883), de Franse pionier van de Kindergeneeskunde, minimaliseerde de rol van massage. Volgens hem waren gymnastische oefeningen slechts een secundair middel.

In 1847 startte Hippolyte Triat (1812-1881) in Parijs een enorm groot sportcentrum, waar de burgerij, de aristocraten en levenslustige jongeren aan fitness kwamen doen. In 1840 had deze Franse pionier van de bodybuilding dat al in Brussel gedaan. Nadat hij die fitnessruimte van de hand deed, opende hij aan de Parijse Avenue Montaigne een nieuwe van 40m lang, 21m breed en 10m hoog, met ook een school speciaal voor vrouwen. Zijn nieuwe methode en wetenschappelijke gymnastiek trok duizenden mannen en vrouwen aan, zelfs Napoleon III (1808-1876) onderhield er regelmatig zijn conditie. Wegens de grote werken van stadsarchitect Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) werd de turnzaal in 1855 onteigend en verhuisde Triat naar een kleinere, maar even mooie en goed uitgeruste zaal in de rue François 1er. In april 1871 belandde hij een poosje in de cel, omdat hij zijn zaal had uitgeleend voor vergaderingen, maar ook omwille van zijn benoeming tot directeur van gymnastische oefeningen van de stad Parijs. Enkele maanden later kwam hij vrij en startte hij een nieuwe gymzaal in de rue du Bouloi. In Frankrijk wordt Triat als de grondlegger van het gewichtheffen beschouwd.

1848

In de natuurgeneeskunde gebruikt men natuurlijke hulpmiddelen voor het herstel en onderhoud van de gezondheid. De Duitse arts Lorenz Gleich (1798-1865) bedacht in 1848 de term natuurgeneeskunde, die vijf pijlers omvat:

  1. Fysieke toepassingen in de vorm van hydrotherapie (warmwater- en koudwater-toepassingen volgens Kneipp), balneotherapie (bad-therapie), lichttherapie, enz.
  2. Bewegingstherapie
  3. Voedingstherapie
  4. Disciplinaire therapie
  5. Fytotherapie (kruidengeneeskunde)

1849

De Franse natuurkundige Henri Regnault (1810-1878) bestudeerde de samendrukbaarheid en het uitzetten van vloeistoffen, evenals de dichtheid en de soortelijke warmtecapaciteit van gassen. De naar hem genoemde 'Wet van Regnault' drukt uit dat er bij een constant volume een lineair verband bestaat tussen druk en absolute temperatuur. Als blijk van waardering is hij één van de 72 Fransen waarvan de naam op de Eiffeltoren staat gegrift.  Samen met de Franse scheikundige Jules Reiset (1818-1896) experimenteerde hij op konijnen, honden en vogels, die onder een luchtdichte in een waterbad gedompelde klok werden gelegd waarvan de temperatuur gecontroleerd kon worden. Via een kaliumhydroxide oplossing werd de geproduceerde CO2 verwijderd met een pomp die constant lucht in en uit de kamer pompte, waardoor men het gevormde carbonaat kon bepalen. Het toestel werkte als een gesloten systeem en was eigenlijk een prototype waarop veel van de huidige toestellen gebaseerd zijn. Buiten de respiratoire uitwisselingsgegevens leverden de resultaten van Regnault en Reiset ook het inzicht dat metabolisme niet in de vorming van vrije stikstof resulteert, want indien dat wel zo is zou men het proteïne-metabolisme vanuit de stikstofsecretie in de urine en faeces kunnen meten. De resultaten waren echter vrij onregelmatig en het duurde 57 jaar vooraleer de Deense Professor August Krogh (1874-1949) kon bewijzen dat dit inzicht juist was. Voor het eerst in de geschiedenis combineerden en rapporteerden wetenschappers fysische en chemische concepten gebaseerd op de 'eerste wet van thermodynamica van Carnot', de 'wet van het mechanisch equivalent van hitte van Joule' en de 'wet van Mayer Helmholtz en Singer over het bewaren van energie'. Met hun 'eudiometer' deden Regnault en Reiset metingen bij constante temperatuur van de door kleine dieren geproduceerde hitte binnen de klok, maar ook het volume geconsumeerde zuurstof en geproduceerde CO2

Henri Regnault (1810-1878) en Jules Reiset (1818-1896) bevestigden de opmerkelijke resultaten van hun landgenoot Antoine Lavoisier (1743-1794) uit 1790:

"Les recherches modernes ont confirmé ces vues profondes de l'illustre savant."

De Britse arts en wetenschapper Thomas Addison (1793-1860) beweerde dat er een verband bestaat tussen de bijnier en spiervermoeidheid.

1850

 De Tsjechoslovaakse Professor Fysiologie Jan Evangelista Purkyné (1787-1869) opperde de idee dat lichaamstraining gunstige effecten heeft op het menselijk lichaam. Hij is ook bekend door zijn ontdekking van de Purkinje-vezels uit 1839, het fibreuze weefsel dat elektrische impulsen van de atrio-ventriculaire knoop naar alle delen van de hartventrikels leidt.

Vanaf 1831 was Louis Seutin (1793-1862) hoofdgeneesheer bij het Belgisch leger, van 1853 tot 1862 senator en  werd hij door koning Leopold I (1790-1865) tot baron gekroond. Hij ontwikkelde een proces van fractuurconsolidatie, dat hij de 'immoveable amovo-method' noemde. Op het vlak van botherstel was deze methode even efficiënt als de traditionele, maar ze liet een betere toegang toe tot de wonden waardoor ankylose vermeden werd.

De Franse orthopedisch chirurg Charles Gabriel Pravaz (1791-1853) verminderde dislocaties van de heup met zelf uitgevonden karren en extensie-apparaten. Hij is ook de uitvinder van de holle naald.

De gebroeders George Herbert Taylor (1821-1896) en Charles-Fayette Taylor (1827-1899) introduceerden de therapeutische massage in de Verenigde Staten, die zij bij Per Hendrik Ling (1776-1839) leerden kennen tijdens een reis naar Zweden. Voor mechanische massage vond George Herbert apparaten uit voor het uitzetten van de borst, het liften van de bekkeninhoud, het kneden van de buik en de overdracht van motorische energie.

Door een paard en een schepwiel te gebruiken, leverde de Schotse natuurkundige James Joule (1818-1889) de middelen om de bij bij inspanning geproduceerde hitte te bepalen.


rdsm