Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1905

De Amerikaanse arts C. Ward Crampton (1877-1964), directeur fysieke training en hygiëne in New York City, publiceerde het artikel ‘A Test of Condition'in het tijdschrift 'Medical News'. Pogingen om de lichaamsconditie te beoordelen vormden bij de eeuwwisseling een belangrijk aspect van de ‘lichamelijke opvoeders’, onder wie heel wat artsen.  

In het Britse Harrogate werd een instituut geopend, waar hydro-massage werd uitgevoerd.

De Duitse sportarts Ferdinand-August Schmidt (1852–1929) met zijn ‘Physiologie der Leibesübungen’ uit 1905, de Duitse Professor hygiëne Ferdinand Hueppe (1952–1938) met zijn ‘Handbuch der Hygiene’ uit 1899 en ‘Zur Sporthygiene’ uit 1906 en de Duitse fysioloog Nathan Zuntz (1847-1920) met zijn uitgaven ‘Studien zu einer Physiologie des Marsches’ van 1901 en ‘Leistungsfähigkeit und Sauerstoffbedarf bei maximaler Arbeit’ uit 1911, leverden mijlsteen-bijdragen over inspannings- en sportfysiologie en legden daarmee de basis van de sportmedische ontwikkeling.

De 'Société de Kinésithérapie' en de 'Société d'Electrothérapie' associeerden zich om druk uit te oefenen op de medische wetenschappelijke wereld. In augustus 1905 organiseerden ze hun '1er Congrès International de Physiothérapie', in Luik, waarvoor zeshonderd artsen inschreven. In het kader van dat congres werd een tentoonstelling gehouden waar ondermeer de door de Zweedse orthopedist Gustav Zander (1835-1920) ontwikkelde toestellen werden getoond. Op dit eerste congres kwamen alle nieuwe fysiotherapietechnieken uit verschillende landen aan bod: kinesitherapie, mecanotherapie, massage, massotherapie, thermotherapie, aerotherapie, hydrotherapie, crenotherapie, elektrotherapie, elektrodiagnostiek, fototherapie en radiotherapie. Het congres onderstreepte ook de problemen verbonden aan het ontbreken van een adequate universitaire medische opleiding van al deze verschillende methoden.

Er werd een fietsergometer ontworpen waarvan het achterwiel vervangen werd door een koperen schijf, die tussen een magnetisch veld draaide. De kracht van de twee magneten kon aangepast worden via de door de spoelen gejaagde hoeveelheid elektriciteit, het principe van een elektrische rem.

In het artikel 'The regulation of the lung ventilation' van The Journal of physiology 32.3-4 (1905): 225-266.verscheen de afbeelding van de plethysmograaf ontworpen door de Brit Johns Scott Haldane (1860-1936), Professor fysiologie aan de University of Birmingham, en zijn leerling en collega John Gillies Priestley (1880-1941).

Eduard Jacobi (1862-1915) hoofd van de afdeling dermatologie aan de Universität Freiburg, raadde de universiteitsstudenten aan om in de winter te gaan skiën en in de zomer bergtochten en grote wandelingen te maken, te zwemmen, te fietsen, te turnen of te schermen om hun sexuele drang te onderdrukken en op die manier geslachtsziekten te voorkomen.


rdsm