Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1909

1909

 

De Franse Professor Augustin Nicolas Gilbert (1858-1927) startte in het Parijse ziekenhuis Hôtel Dieu een cursus fysiotherapie. Deze uitsluitend voor artsen voorbehouden opleiding kende een enorm succes, het eerste jaar schreven zo maar eventjes zevenhonderd deelnemers in. Dat enorme aantal maakte een praktische opleiding quasi onmogelijk, reden waarom er nadien tegen betaling vervolmakingscursussen werden ingericht om zich in het praktisch aspect te bekwamen.

1909

In 1909 publiceerde Robert Tait McKenzie (1857-1938) zijn 'Exercise in Education and Medicine'. McKenzie was een in Canada geboren, Amerikaanse beeldhouwer, atleet, medicus en scoutsleider. Van 1891 tot 1904 doceerde hij aan de McGill Medical School en van 1904 tot 1931 was hij hoofd van het Department of Physical Education en hoogleraar aan de medische faculteit van de Pennsylvania University in Philadelphia. Gedurende de Tweede Wereldoorlog diende McKenzie bij het Britse Royal Army Medical Corps. Zijn beedlhouwcarriere begon pas op latere leeftijd, zo vervaardigde hij het beeld The Ideal Scout, dat in vele Amerikaanse steden te zien is. De kleine versie dateert van 1915, de levensgrote versie van 1937. In 1932 won hij de bronzen medaille in de categorie 'reliëf en medaillons' van de Kunstwedstrijden op de Olympische Zomerspelen van 1932 in Los Angeles. De Joseph B. Wolffe Collection van McKenzies beeldhouwwerken van atleten bevindt zich op de campus van de Universiteit van Tennessee.

1909

'Gesloten circuit' respiratie-apparaat vande Amerikaanse fysioloog Francis G. Benedict (1870-1957).

1909

Door de steile vlucht van fysica, biochemie en histologie ontwikkelde zich ook de fysiologie razendsnel. Aan de Universiteit van Kopenhagen werd zelfs een leerstoel 'Anatomie, Fysiologie en Theorie van de Bewegingsleer' opgestart, waar August Krogh (1847-1949) zijn carrière startte. De Deen werd voor zijn onderzoek naar de pulmonale gasuitwisseling in 1920 met de Nobelprijs Geneeskunde bekroond.

1909

 Samen met een reeks tijdgenoten schreef de Schotse Professor Sir Thomas Lauder Brunton (1844-1916) :

"Wij aarzelen niet om te zeggen dat wij school- en cross-country-wedstrijden van meer dan een mijl totaal ongeschikt vinden voor jongens jonger dan 19 jaar, omdat de continue belasting die ermee gepaard gaat allicht permanente beschadigingen van het hart en van andere organen veroorzaakt."

1909

In 1909 tijdens de opening van het tweede ‘Congrès de Physiothérapie des médecins de langue française’ in Parijs verwelkomde de Franse arts Horace Stapfer (1848-1913) de toehoorders met de woorden:

"Het is een fysiotherapeut die u welkom heet... Het woord fysiotherapie waarvan ik na Auguste Georgii (1808-1881) de tweede vader ben.... Naast de eigenschappen van de verschillende fysiotherapeutische methoden worden de ethische en lichamelijke problemen besproken, de onwettige uitoefening en het gevoel van de artsen-fysiotherapeuten dat ze in diskrediet gebracht worden door hun collega's vanwege het slechte imago van de manuele, vermoeiende en tijdrovende Geneeskunde.”

 


rdsm