Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1909

De Franse Professor Augustin Nicolas Gilbert (1858-1927) initieerde een cursus fysiotherapie in het Parijse ziekenhuis Hôtel Dieu. De opleiding, die uitsluitend voorbehouden was voor artsen, kende een enorm succes. Het eerste jaar schreven zo maar eventjes zevenhonderd deelnemers in. Dat enorme aantal maakte de praktische opleiding quasi onmogelijk, reden waarom er nadien vervolmakingscursussen volgden tegen betaling om zich in het praktisch aspect te kunnen bekwamen.

In 1909 publiceerde Robert Tait McKenzie (1857-1938) zijn 'Exercise in Education and Medicine'. McKenzie was een in Canada geboren Amerikaanse beeldhouwer, atleet, medicus en scoutsleider. Van 1891 tot 1904 doceerde hij aan de McGill Medical School en van 1904 tot 1931 was hij hoofd van het Department of Physical Education en hoogleraar aan de medische faculteit van de Pennsylvania University in Philadelphia. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende McKenzie bij het Britse Royal Army Medical Corps. Zijn beeldhouwcarriere begon pas op latere leeftijd, zo vervaardigde hij het beeld The Ideal Scout, dat in vele Amerikaanse steden te zien is. De kleine versie dateert uit 1915, de levensgrote versie uit 1937. Op de Olympische Zomerspelen van 1932 in Los Angeles won hij de bronzen medaille in de categorie 'reliëf en medaillons' van de Kunstwedstrijden. De Joseph B. Wolffe Collection van McKenzies beeldhouwwerken met atleten als onderwerp bevindt zich op de campus van de Universiteit van Tennessee.

Door de steile klim van fysica, biochemie en histologie ontwikkelde ook de fysiologie zich razendsnel. Aan de Universiteit van Kopenhagen werd zelfs een leerstoel 'Anatomie, Fysiologie en Theorie van de Bewegingsleer' opgestart, waar August Krogh (1847-1949) zijn carrière startte. De Deen werd in 1920 met de Nobelprijs Geneeskunde bekroond voor zijn onderzoek naar de pulmonale gasuitwisseling.

 Samen met een reeks tijdgenoten schreef de Schotse Professor Sir Thomas Lauder Brunton (1844-1916) :

"Wij aarzelen niet om te zeggen dat wij school- en cross-country-wedstrijden van meer dan een mijl totaal ongeschikt vinden voor jongens jonger dan 19 jaar, omdat de continue belasting die ermee gepaard gaat allicht permanente beschadigingen veroorzaakt aan het hart en andere organen."

Tijdens de opening van het tweede ‘Congrès de Physiothérapie des médecins de langue française’ in Parijs verwelkomde de Franse arts Horace Stapfer (1848-1913) de toehoorders met de woorden:

"Het is een fysiotherapeut die u welkom heet... Het woord fysiotherapie waarvan ik na Auguste Georgii (1808-1881) de tweede vader ben.... Naast de eigenschappen van verschillende fysiotherapeutische methoden worden de ethische en lichamelijke problemen besproken, de onwettige uitoefening en het gevoel van artsen-fysiotherapeuten dat ze in diskrediet worden gebracht door hun collega's vanwege het slechte imago van de manuele, vermoeiende en tijdrovende Geneeskunde.”


rdsm