Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1917

De Amerikaanse Professor fysiologie Horatio Burt Williams (1877-1955) ontwierp een respiratie-calorimeter voor het Physiology Laboratory van het Cornel Medical College van New York. Een hond met een aan een band gemonteerde rectale thermometer lag in een kooi die in de caloriemetriekamer geschoven werd. Het dier ademde in de kamer van de caloriemeter, het water en het koolzuur dat hij afscheidde werden verwijderd door de lucht te leiden via absorberende scheikundige producten en gelijktijdig werd zuurstof aangevoerd om de verbruikte zuurstof te vervangen. De door de hond geproduceerde hitte werd afgevoerd via een door de leidingen lopende waterstroom.


rdsm