Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1919

De Amerikaanse Professor fysiologie Francis Gano Benedict (1870-1957) maakte een compacter respiratietoestel, op die manier werd het vervoerbaar. Daardoor kon men het zonder assistentie van de ene naar de andere hospitaalkamer brengen en moest men het niet uit elkaar nemen. Voor de absorptie van waterdamp gebruikte hij calciumchloride in plaats van zwavelzuur. Datzelfde jaar nog rapporteerde hij over de bouw van een grote kamer voor minstens twaalf bedlegerige personen, waarin de koolstofdioxideproductie bepaald kon worden van een groep. Datzelfde jaar publiceerde hij ook een rapport over metabolische standaarden met uitgebreide tabellen die gebaseerd waren op leeftijd, geslacht, lengte en gewicht.

In Frankrijk werd een cursus 'Gezondheid en Lichamelijke Opvoeding' gestart.

De Franse militaire arts-majoor Maurice Boigey (1877-1952), die ook Professor fysiologie was aan de Universiteit van Lyon, volgde George Demeny (1850-1917) op als hoofd van l'Ecole de gymnastique de Joinville. Het jaar nadien installeerde hij er labo's voor mechanica, fysiologie, chemie, radiologie en fotografie. In 1922 publiceerde hij een handleiding over lichamelijke opvoeding.

Met een door hem ontwikkeld toestel lanceerde de Duitse fysica-ingenieur August Wohlmuth (1844-1913) de galvanische zwakstroom-therapie in de geneeskunde.


rdsm