Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1919

1919

De Amerikaanse Professor fysiologie Francis Gano Benedict (1870-1957) verkleinde zijn respiratietoestel, het toestel werd zo compact dat het vervoerbaar was.

Daardoor kon het zonder extra assistentie van de ene hospitaalkamer naar de andere worden gebracht zonder dat men het uit elkaar moest nemen. In plaats van zwavelzuur gebruikte hij nu calciumchloride voor de absorptie van waterdamp. Datzelfde jaar nog rapporteerde hij de bouw van een grote kamer waarin minstens twaalf bedlegerige personen konden plaatsnemen en waarin de koolstofdioxideproductie van een groep bepaald kon worden. Datzelfde jaar publiceerde hij ook een rapport over metabolische standaarden met uitgebreide tabellen die op leeftijd, geslacht, lengte en gewicht gebaseerd waren.

1919

In Frankrijk werd een cursus 'Gezondheid en Lichamelijke Opvoeding' gestart.

1919

De Franse militaire arts-majoor Maurice Boigey (1877-1952), die ook Professor Fysiologie was aan de Universiteit van Lyon, volgde George Demeny (1850-1917) op als hoofd van l'Ecole de gymnastique de Joinville en installeerde er het jaar nadien labo's voor mechanica, fysiologie, chemie, radiologie en fotografie. In 1922 publiceerde hij een handleiding over lichamelijke opvoeding.

1919

De Duitse fysica-ingenieur August Wohlmuth (1844-1913) introduceerde de galvanische zwakstroomtherapie in de Geneeskunde met een door hem ontwikkeld toestel. Op de foto een model uit 1919.

 
rdsm