Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1932

1932

De naar Amerika uitgeweken Weense Professor David Scherf (1899-1977), Hoogleraar Cardiologie aan het New Yorker Medical College, stelde voor om een ECG af te nemen tijdens matige inspanning als diagnosehulp voor coronaire insufficiëntie. Hij noteerde dat tijdens een inspanningsproef bij slechts 75% van de anginapatiënten een ST-depressie aanwezig was.

1932

Professor Charles McCloy (1886-1959), een inspanningsfysioloog aan de State University van Iowa, argumenteerde in de vakliteratuur om terug te keren naar de doelstellingen van de lichamelijke gezondheid en ontwikkeling. Hij schreef de bijdragen 'How about some muscle?' (1932), 'Forgotten objectives of physical education' (1933), 'Endurance' (1934) en 'Why not some physical fitness?' (1935). McCloy was gespecialiseerd in antropometrie, de analyse van motorische vaardigheden.


rdsm
run4brain