Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1932

1932

Als diagnosehulp voor coronaire insufficiëntie stelde de naar Amerika uitgeweken Weense Professor David Scherf (1899-1977), Hooglleraar Cardiologie aan het New Yorker Medical College, het gebruik van een ECG voor tijdens matige inspanning. Hij noteerde dat slechts bij 75% van de anginapatiënten een ST-depressie aanwezig was tijdens een inspanningsproef.

1932

Professor Charles McCloy (1886-1959), een inspanningsfysioloog aan de State University van Iowa, argumenteerde in de vakliteratuur voor een terugkeer naar de doelstellingen van de lichamelijke gezondheid en ontwikkeling. Hij schreef de bijdragen 'How about some muscle?' (1932), ' 'Forgotten objectives of physical education' (1933), Endurance' (1934)en 'Why not some physical fitness?' (1935). McCloy was gespecialiseerd in antropometrie, de analyse van motorische vaardigheden.


rdsm