Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1934

1934

Een krantenknipsel uit 1934 waarvan de vrije vertaling luidt:

Longkrachttest bepaalt het voedsel van de football sterren
De moderne op volledig energie quota werkende 'football player' weet weldra wat hij al dan niet aan tafel mag eten. En misschien kan hij daarmee wel beoordelen of hij zijn lauweren graag op het veld wil verdienen, of dat hij wil vastroesten. Dr. Francis Baldwin van de University of Southern California gebruikt een methode waarbij hij een toestel aan de neus en de mond van een football speler hecht en hem een specifieke afstand laat lopen. De uitgeademde lucht van de atleet gaat naar een speciale zak en na het lopen wordt deze zak vlug naar het laboratorium gebracht voor onderzoek. Men beweert dat dit onderzoek onthult of het aan tafel geserveerde voedsel voor een stoere football speler gepast is of niet. De ontdekker is ervan overtuigd dat het mogelijk is om via gepaste voeding betere football teams te vormen dan de huidige.

1934

Een ander krantenartikel uit 1934 meldde het volgende

‘Ergometer’ controleert gepensioneerden
Geschillen over hun arbeidscapaciteit tussen gepensioneerden en ambtenaren in Hamburg, Duitsland, worden nu door de ‘ergometer’ bepaald, een toestel dat de mogelijkheden van verschillende mensen elektrisch registreert voor alle soorten  werk. Dit eigenaardige toestel wordt eerst aangepast aan de lengte van de persoon. Op zijn gezicht wordt een masker geplaatst om de hoeveelheid in- en uitgeademde lucht te meten. De patiënt draait dan aan een toestel dat de geleverde hoeveelheid arbeid elektrisch registreert. Via deze waarde kan voor ieder persoon een eerlijke pensioensuitkering gevonden worden. De machine ontmaskert personen die beweren dat ze gehandicapt zijn terwijl ze te lui zijn om te werken.

1934

Artikel uit een Amerikaanse krant (vrij vertaald):  

Zwemmers opgepept met vleugje zuivere zuurstof
Tijdens een recente test aan de Universiteit van Springfield, Mass werden atleten tot super-zwemmers omgevormd. Elke zwemmer kreeg twee diepe inhalaties zuivere zuurstof voor hij het water indook. Door hun adem in te houden tot ze in het bad waren gedoken, verbeterden elf van de zeventien deelnemende jongeren hun eigen record over 100-yard sprint.

1934

In 1934 produceerde het departement Fysiologie van de Cambridge University de film 'Methods of measuring metabolism and basal metabolism Krogh and Douglas bag' over het gebruik van de Douglas bags. Op de foto ziet men het verschil tussen de vulling na een test in rust en na een inspanningsproef

1934

Tijdens het congres van de Belgische Medische Federatie in Dinant werd de ‘Societé Médicale Belge d’Education Physique et de Sports’ (SMBEPS) opgericht. De Luikse Professor Lucien Brouha (1899-1968), een specialist in de inspanningsfysiologie, werd tot eerste voorzitter verkozen. Twee jaar later emigreerde Brouha naar de Verenigde Staten waar hij aan het wereldberoemde ‘Harvard Fatigue Laboratory’ ging werken en waar hij in 1943 de Harvard Step-Test publiceerde.

1934

De spirometer van de Britse instrumentenbouwer Charles Fielding Palmer (1891-1987) was gebasseerd op het Knipping Type Closed Circuit Respiration Apparatus, waarmee men ook de verbruikte zuurstof en geproduceerde koolstofdioxide kon meten.


rdsm