Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1935

1935

Wolfgang Holzer (1906-1970) van het Physiologisches Institut der Universität Wien ontwikkelde in 1935 de wrijvingsfietsergometer.

In plaats van een achterwiel gebruikte hij een remschijf waarover een staalband liep. Aan de ene zijde bevestigde hij de staalband via een veer aan de bodemplaat en aan de andere zijde hing hij een gewicht. Naargelang de gewenste belasting kon dat tegengewicht gewisseld worden.

1935

De Amerikaanse fysioloog Francis Gano Benedict (1870-1957) verbeterde continu zijn toestellen, de afbeelding hierboven toont een toestel met helm voor het meten van het basaal metabolisme.

1935

Het ergospirometrie toestel ontworpen door Hugo Wilhelm Knipping (1895-1984), Professor Geneeskunde aan de Medizinische Akademie Düsseldorf.

1935

L. Katz en H. Landt bevestigden de bevindingen van Paul Wood (1907-1962) en Charles C. Wolferth (1887-1965) op het vlak van precordiale afleidingen, maar vonden dat afleiding 5 beter was dan afleiding 4 voor het waarnemen van ST-veranderingen. Ze toonden ook aan dat bij patiënten met een voorgeschiedenis van klassieke angina, het aantal negatieve responsen verminderd kon worden door de precordiale afleidingen te gebruiken. Ze trachtten hun inspanningstest te standaardiseren door de proefpersonen halters te laten tillen terwijl ze op een tafel lagen. Katz en Landt bespraken ook het mechanisme van pijn en ischemie en brachten een bepaalde irriterende stof in relatie met aan het katabolisme in het myocardium. Daarnaast rapporteerden ze over het gebruik van zuurstofgebrek om karakteristieke veranderingen in het ST-segment teweeg te brengen. Ze gingen verder om dezelfde veranderingen te produceren met intraveneuze epinefrine.


rdsm