Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1940

1940

Het gebruik van intramedullaire staven om botbreuken van het dijbeen en de tibia te behandelen, was een ontwerp van de Duitse chirurg Gerhard Küntscher (1900-1972).

1940

De studies met de Douglas Bag werden alsmaar gespecialiseerder, op de foto wordt hij gebruikt om de uitgeademde lucht van de soldaten te verzamelen tijdens het laden van torpedo's.

1940

In 1940 publiceerde de Amerikaanse cardioloog Joseph Ephraim Frank Riseman (1903-1974) van het Heywood Memorial Hospital, Gardner, Massachussets, een uitstekende beoordeling over het gebruik van zuurstofgebrek bij de evaluatie van ischemie. Hij vergeleek oefenen met de anoxemie-test en suggereerde dat laatstgenoemde specifieker was omdat bij patiënten met vermoedelijk coronaire aandoeningen minder negatieve testresultaten optraden. Als eerst beschreef hij ook het gebruik van continue monitoring en hij ontdekte dat ST-segmentdepressie meestal voor het begin van de pijn verschijnt en nadat de pijn verdwenen is een tijdlang blijft bestaan. Riseman demonstreerde de beschermende effecten van het inademen van zuurstof en beschreef bij normale personen de aanwezigheid van milde ST-segmentdepressie (1,0 mm of minder) in tegenstelling tot 2,0- tot 7,0-mm-depressie bij sommige van zijn patiënten. Ondanks al deze informatie concludeerde hij dat de inspanningstest weinig praktische waarde heeft vanwege het slechte onderscheid tussen normale en abnormale proefpersonen.


rdsm