Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1951

Op 5 mei 1951 werd in Leipzig de 1. Sportärzte-Tagung gehouden, waaraan 120 sportartsen deelnamen. Ze ondertekenden allen de verklaring dat ze in de DDR met hun klinische en poliklinische instellingen de opbouw van de Sportgeneeskunde actief zouden ondersteunen, evenals de oprichting van een 'Sportärztlichen Vereinigung'.

Op initiatief van gynaecoloog Charles Jones werd in het Groot Hertogdom Luxemburg de 'Société Luxembourgeoise de Médecine du Sport' opgericht.

Aan de Université de Paris werd de eerste leerstoel 'Biologie appliquée à l’éducation physique et aux sports' toegekend aan Professor Paul Chailly-Bert (1890-1973).

Het gebruik van de loopband raakte stilaan ingeburgerd in het fysiologielabo.

In 1951 patenteerde de Duitse uitvinder Kurt Mix (1905-1995) een fietsergometer onder de naam Ergometer. Pas jaren later, na de verkoop van zijn octrooi, werd het product bekend.


rdsm