Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1951

1951

Op 5 mei 1951 werd in Leipzig de 1. Sportärzte-Tagung gehouden, waaraan 120 sportartsen deelnamen, die allen de verklaring ondertekenden dat ze met hun klinische en poliklinische instellingen de opbouw van de Sportgeneeskunde in de DDR actief zouden ondersteunen evenals de oprichting van een 'Sportärztlichen Vereinigung'.

1951

In het Groot Hertogdom Luxemburg werd op initiatief van gynaecoloog Charles Jones de 'Société Luxembourgeoise de Médecine du Sport' opgericht.

1951

Een pedometer uit West Duitsland, die men rond de enkel droeg.

1951

Aan de Université de Paris werd de eerste leerstoel 'Biologie appliquée à l’éducation physique et aux sports' toegekend aan Professor Paul Chailly-Bert (1890-1973).

1951

Het gebruik van de loopband raakte stilaan ingeburgerd in het fysiologielabo.

1951

In 1951 patenteerde de Duitse uitvinder Kurt Mix (1905-1995) een fietsergometer onder de naam Ergometer. Pas jaren later, na de verkoop van zijn octrooi, werd het product bekend.


rdsm
run4brain