Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1957

De historische publicatie van de Finse Professor fysiologie Martti J. Karvonen (1918-2009) die het 'percentage maximale hartslagreserve’ introduceerde voor het berekenen of uitdrukken van de trainingsintensiteit, was een van de eerste studies om de effecten van twee verschillende trainingsintensiteiten te vergelijken op cardio-respiratoire reacties tijdens het sporten:

Target Heart Rate = ((max HR - resting HR) × %Intensity) + resting HR example


rdsm