Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1962

De 'Journal of Sports Medicine and Physical Fitness' werd een van de officiële uitgaven van de American College for Sports Medicine.

De Britse sportarts John G P Williams (1932-1995) was in Groot-Brittannïë een pionier van de sportgeneeskunde. In 1962 publiceerde hij het referentiewerk Sports Medicine, maar vrij vlug volgden andere meesterwerken zoals Medical aspects of sport and physical fitness (1965), de tweede editie van SportsMedicine (1976), Colour atlas of injury in sport (1980) en Diagnostic picture tests in injury in sport (1988).

De Amerikaanse cardioloog en fysioloog Robert A. Bruce (1916-2004) van de University of Washington, beschreef zijn 'multi stage inspanningstest' voor loopbanden, later bekend als het ‘Bruce Protocol’.

"Je koopt nooit een tweedehandsauto zonder er mee gereden te hebben om te testen hoe de motor tijdens de rit presteert ," aldus Bruce, "hetzelfde is waar voor de evaluatie van de hartfunctie."

Bruce wordt de vader van de inspanningsproef genoemd. Het Bruce-protocol is het meest gebruikte protocol voor klinische inspanningstesten op loopbanden. Het werd ontwikkeld voor hartpatiënten en bestaat uit een snelheidsverhoging om de drie minuten samen met een verhoging van het loopvlak. Zuurstofopname uitgedrukt in METS werd afgeleid uit het testen van ‘normale’ proefpersonen en voor elke testminuut vastgelegd in het Bruce protocol. In de aangepaste versie van het Bruce-protocol, blijft de snelheid constant tijdens de eerste drie fasen, startend met 2,7 km/h en een helling van 0%. Na de derde fase verhogen zowel de snelheid als de helling om de drie minuten.

De moderne totale heupprothese werd uitgevonden door de Britse Orthopedisch Chirurg Sir John Charnley (1922-1982). Hij ontdekte dat gewrichtsoppervlakken vervangen kunnen worden door implantaten, die op het bot gecementeerd worden. Zijn ontwerp bestond uit een roestvrije stalen femorale stam en kop uit één stuk en een polyethyleen acetabulum-component, die beide met behulp van PMMA (acryl) botcement op het bot werden bevestigd.

In de Verenigde Staten ging Augustus Thorndike (1896-1986) met pensioen. Hij was van 1931 tot 1962 diensthoofd chirurgie aan de Harvard University Health Services en een gerenommeerd specialist in sportgeneeskunde. Hij schreef de toonaangevende boeken 'Athletic Injuries' en 'Manual of Bandaging, Strapping and Splinting' en eiste de aanwezigheid van een arts bij elke contactsportcompetitie. Hij voerde de regel in dat het aan de arts is om te beslissen of een gewonde atleet al dan niet zou mogen spelen. Hij was ook de eerste arts die een verbeterde beschermende uitrusting voor football players ontwierp en de eerste die helmen voor ijshockeyspelers eiste.


rdsm