Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1965

Op pagina 1460 van de American Journal of Public Health verscheen op 9 september 1965 het artikel 'The inhalation of the photochemical smog compound peroxyacetyl nitrate' van de Amerikaan Leon E. Smith, Professor Physical Education aan de State University of Iowa. Hierin beschreef hij een inspanningsproef waarbij het tidaal volume gemonitord werd met een verwarmde Fleisch pneumotachograaf die op een Hans Rudolph 'two-way high velocity valve' gemonteerd was. De uitgeademde lucht werd gecollecteerd in plastieken, neoprene zakken en vervolgens werd het volume gemeten met precisie gasmeters. De gasconcentraties werden bepaald met een gaschromatograaf. De fietsergometer gebruikte wrijvingsweerstand om een constante werkflow te behouden en de proefpersoon pedaleerde op de maat van een metronoom.

In Berlijn organiseerde de Deutsche Sportärztebund een wetenschappelijk anti-doping symposium, waar elke vorm van doping unaniem werd afgewezen.

In het Servische Novi Sad werd de sectie sportgeneeskunde opgericht binnen de Society of Physicians of Vojvodina, een onderdeel van de Servische Medische Vereniging. Het jaar nadien studeerde Miodrag Petrovic (1943-) af als eerste specialist sportgeneeskunde.

Britse wetenschappers ontwikkelden de eerste functionele opsporingstest voor amfetamines, die voor het eerst gebruikt werd tijdens de wielerwedstrijd Tour of Britain.

In Canada werd een gezamenlijk subcomité opgericht van de Canadian Medical Association en de Canadian Association of Health, Physical Education and Recreation om problemen over sportgeneeskunde en nationale fitness te onderzoeken. Dit leidde in 1967 tot de oprichting van de Canadese Vereniging voor Sportwetenschappen.

In Nederland was er een gestage groei van het aantal artsen met belangstelling voor sportgeneeskunde. Daardoor ontstond de behoefte om de sportgeneeskundige activiteiten te bundelen. Daarom werd in 1965 de ‘Vereniging voor Sportgeneeskunde' (VSG) opgericht.

In 1965 werd de pedometer 'manpo-kei', het Japans voor 10.000 stappen-meter, door Yui Hatano op de markt gebracht.


rdsm