Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1978

Met aanbevelingen van de Duitse sportartsen Wildor Hollmann (1925-2021) en Heinz Liesen (1941-) construeerde de Duitse firma Keiper uit Kaiserslautern de Dynavit, de eerste volledig elektronische en geautomatiseerde fietsergometer.

In 1978 publiceerde de American College of Sports Medicine (ACSM) een standpunt onder de titel 'The Recommended Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Fitness in Healthy Adults' (De aanbevolen hoeveelheid en kwaliteit van lichaamsbeweging voor het ontwikkelen en behoud van fitheid bij gezonde volwassenen).

Voor het bevorderen van de ontwikkeling van medische, paramedische en wetenschappelijke diensten en van hun verstrekking aan Canadese amateursporters werd in Canada de Sports Medicine Council opgericht.

In het Squaw Valley Olympic Training Center organiseerde het Amerikaanse Olympisch Comité in 1978 een eerste bijeenkomst van het Sports Medicine Committee.

De American Chiropractic Association pubilceerde he eerste nummer van haar tijdschrift The Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics.

De Sports Medicine Association of Thailand werd in 1978 opgericht.

Het RICE-protocol (Rest, Ice, Compression, Elevation) als voorkeursbehandeling van acute musculoskeletale letsels werd in 1978 gepubliceerd in het boek 'Sports Medicine Book' van de Amerikaanse Professor Pediatrie Gabe Mirkin (1935-) van de University of Maryland.


rdsm