Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1991-1995

1991

In 1991 en 1995 publiceerde de American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation richtlijnen over het gebruik van fysieke activiteit voor cardiale revalidatie en in 1993 voor pulmonale revalidatie.

In de Verenigde Staten werd de American Medical Society for Sports Medicine (AMSSM) opgericht, die zich toelegde op onderwijs, onderzoek en samenwerking op het gebied van sportgeneeskunde.

Twee jaar na de val van de muur fusioneerden de Gesellschaft für Sportmedizin der DDR  en de Deutschen Sportärztebundes in Frankfurt am Main. In 1998 werd de naam omgedoopt tot Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, een vereniging die momenteel zo'n 11.000 sportartsen telt. Dank zij de inzet van Professor Alfred Koch (1907-2013) werd de vereniging in 1991 opnieuw opgenomen in de FIMS.

In België werd het decreet Medisch Verantwoorde Sportbeoefening uitgevaardigd.

1992

In de Verenigde Staten werd Sportgeneeskunde goedgekeurd en erkend als een subspecialiteit onder de American Board of Emergency Medicine (ABEM)..

In 1992 publiceerde de American Heart Association (AHA) een verklaring waarbij lichamelijke inactiviteit werd vernoemd als vierde grootste risicofactor voor CHD, samen met roken, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte.

Samen met C. Richter ontwikkelde de firma RBM de eerste ergometer met een elektronisch en grafisch controle- en operatingsysteem met ingebouwde printer.

Samen met andere externe wetenschappers richtten de verschillende Duitse leerstoelen voor Sportgeneeskunde en Sportpsychologie de werkgroep Arbeitskreis (AK) Gesundheitsförderung und Rehabilitation durch Lebensstiländerung (Gezondheidsbevordering en revalidatie door levensstijlverandering) op aan de Universiteit van Kiel.

In april 1992 werd in Leipzig het Institut für Angewandte Trainingswissenschaft opgericht.

In Nederland verenigden de verschillende sportmedische adviescentra zich in de Federatie van SMA’s, die later tot Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) werd omgedoopt.

1993

De American College for Sports Medicine publiceerde aanbevelingen over de rol van het oefenen voor het voorkomen en beheersen van hypertensie en voor patiënten met coronaire hartziekte.

De Nederlandse sportarts Marieke van Doorn (1960-), die met het Nederlandse hockeyteam goud won op de Spelen van 1980 en brons op die van 1988, begeleidde de eerste geslaagde Nederlandse Mount Everest expeditie, waarbij haar landgenoten Ronald Naar (1955-2011), cameraman Edmond Ofner (1958-) en twee Sherpa's de top van de hoogste berg op aarde bereikten. Naar overleed in 2011 in China tijdens de beklimming van de 8.201m hoge Cho Oyu in de Himalaya.

Op initiatief van Alain Ducardonnet (1951-) werd in Frankrijk de Club des Cardiologues du Sport (CCS) opgericht, een vereniging die zich als doel stelde om de sportcardiologie te promoten en de cardiologen te verenigen die in deze discipline geïnteresseerd waren. Het essentiële doel van de CCS was dan ook het verschaffen van een betere wetenschappelijke kennis van sportcardiologie door studies over de acute en chronische gevolgen van lichaamsbeweging op het gezonde of zieke cardiovasculaire systeem samen te brengen. Met als uitvloeisel van het voorkomen van hart- en vaatziekten door lichaamsbeweging, waardoor een goede gezondheid van het hart wordt bevorderd.

1994

Een groot aantal onderzoekers documenteerde de effecten van verschillende trainingsprogramma’s op een verscheidenheid aan gezondheid gerelateerde uitkomsten bij gezonde mannen en vrouwen en bij mensen onder medische behandeling (Bouchard, Shephard, Stephens 1994). Veel van deze studies onderzochten de effecten van het uithoudingsvermogen of van aërobe oefeningen op de cardio-respiratoire capaciteit.

Op initiatief van Professor. Bodo Jüngst (1935-2017) van de Universität Mainz en Professor Theo Lücking van de Universität Düsseldorf werd in Duitsland de Pädiatrische Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendsport opgericht.

1995

In 1995 lanceerde de Amerikaanse firma Precor de eerste elliptische ergometer met ovale sportpedalen, die later cross-trainer werd genoemd.


rdsm