Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1996-1999

1996

De American College of Sports Medicine 'ACSM) creëerde de Alliance of Health and Fitness Professionals Membership category en richtte samen met Williams & Wilkins in Baltimore het ACSM Certification Resource Center op.

1997

Tijdens het 9de Europees congres van Sportgeneeskunde in het Portugese Porto stichtten de deelnemers en afgevaardigden uit veertig Europese landen de European Federation of Sports Medicine Associations (EFSMA) op die erkend werd door FIMS.

De doelstellingen waren:

  • Sportgeneeskunde als specialiteit vestigen in Europa.
  • Ontwikkelen en coördineren van training en les geven in sportgeneeskunde aan relevante onderwijsinstellingen.
  • Een pan-Europees forum opzetten om activiteiten tussen Europese verenigingen voor sportgeneeskunde en sportwetenschappelijke instellingen te coördineren.
  • Het belang van lichamelijke activiteit en lichaamsbeweging promoten voor de preventie, behandeling en revalidatie van ziekte en letsel.
  • Uitwisselen van wetenschappelijke resultaten en ervaringen op het gebied van sportgeneeskunde.
  • Werken aan gezamenlijke onderzoeksprojecten, de oprichting van erkende sportgeneeskundige centra en bevordering van ethische principes in de sportgeneeskunde.

Met de Cyclus 2 van het Duitse bedrijf RBM uit Leipzig kon de sporter zijn eigen renfiets gebruiken. De bijgeleverde software had een ruime functionaliteit voor trainings- en prestatiediagnose.

In Minnesota wordt de American Society of Exercise Physiologists (ASEP) boven het doopvont gehouden.

De American College of Sports Medicine publiceerde het eerste nummer van zijn Health & Fitness Journal.

1999

In november 1999 werd de World Anti-Doping Agency (WADA) opgericht, die het testen buiten competitieverband coördineerde en die zich tot doel stelde om nieuwe testmethodes te ontwikkelen.


rdsm