Augustus 2018

Een Australisch en Canadees onderzoeksteam onderzocht de overeenkomst in geldigheid vanĀ  therapietrouw voor thuis uitgevoerde krachtoefeningen beoordeeld via trainingsdagboeken en een zelf-beoordelingsschaal, vergeleken met therapietrouw gemeten met een accelerometer die verborgen zat in de manchet van een enkelgewicht. Test-hertest betrouwbaarheid van de zelf-beoordingsschaal werd ook beoordeeld. Ze ontdekten dat de therapietrouw aanzienlijk overschat werd in dagboeken en matig gecorreleerd was met de gegevens van de accelerometer.

J Orthop Sports Phys Ther. 2018 Jul 27:1-38. doi: 10.2519/jospt.2018.8275.


rdsm