Maart 2019

Een team van de Cleveland Clinic Foundation voerde tussen januari 1991 en december 2014 een retrospectieve cohortstudie uit bij 122.177 patiënten die een loopbandtest ondergingen om de associatie te beoordelen van mortaliteit door alle oorzaken en cardiorespiratoire fitheid.
Tijdens de observatieperiode van 1,1 miljoen persoonsjaren stierven 13.637 patiënten. De risicogecorrigeerde mortaliteit door alle oorzaken was omgekeerd evenredig met de cardiorespiratoire fitheid en was het laagst bij elite performers. De sterftetoename geassocieerd met verminderde cardiorespiratoire fitheid was vergelijkbaar met of groter dan de traditionele klinische risicofactoren. In een subgroepanalyse was het voordeel van de elite ten opzichte van hoge prestaties aanwezig bij patiënten van 70 jaar of ouder en patiënten met hypertensie. In vergelijking met alle andere prestatiegroepen was extreme cardiorespiratoire fitheid geassocieerd met de laagste voor risico gecorrigeerde mortaliteit.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2707428


rdsm