April 2019

Een onderzoeksteam uit Italië en Duitsland deed een meta-analyse van echocardiografische studies die betrekking hadden op de vergroting van het linkeratrium bij elite atleten.
In totaal werden 2.425 topsporters en 720 actieve maar niet-getrainde gezonde controlepersonen opgenomen uit 16 onderzoeken. Het gemiddelde linker atriumvolume geïndexeerd naar Body Surface Area was 37% hoger bij atleten in vergelijking met niet-atletische controles, waarbij het verschil in standaardgemiddelde 1,12 ± 0,13 was. Het verschil in standaard gemiddelde was groter bij hoog dynamisch/hoog statisch getrainde atleten dan in hoog dynamisch/laag statisch getrainde atleten.

Scand J Med Sci Sports. 2019 Mar 13. doi: 10.1111/sms.13416.


rdsm