Mei 2019

Een onderzoeksteam van de Goethe-universiteit in Frankfurt deed een multilevel-meta-analyse met het meta-regressiemodel met willekeurige effecten om de gestandaardiseerde gemiddelde verschillen te combineren tussen weerstandsoefenen en niet oefenen, en tussen weerstandsoefenen en aëroob oefenen. Naast de globale cognitieve functie werden effecten op gerapporteerde subdomeinen onderzocht.
Vergeleken met niet-oefenen had weerstandsoefenen een positief effect op de globale cognitie, maar was het niet superieur aan aëroob oefenen. Met betrekking tot cognitieve subdomeinen, gaf weerstandsoefenen, vergeleken met niet oefenen, verbeterde remmende controle en cognitieve flexibiliteit. Het werkgeheugen en de aandacht daarentegen bleven onaangetast. Er werden in subdomeinen geen significante verschillen gevonden tussen weerstandsoefenen en aëroob oefenen.

Exp Ther Med. 2019 februari; 17 (2): 1143-1148.


rdsm