Juni 2019

Een Grieks team publiceerde een artikel met aanbevelingen voor een nieuw pre-participatie-algoritme voor het opsporen van de plotse dood bij voetballers. Het ECG en de echocardiografie zijn de hoekstenen voor deze screening, maar cardiale magnetische resonantie is aanbevolen bij voetballers met een familiaire en persoonlijke voorgeschiedenis van syncope of plotse cardiale dood, een abnormaal/twijfelachtig ECG of echocardiogram.

Exp Ther Med. 2019 Feb; 17(2): 1143–1148.


rdsm