Juli 2019

Een Pools onderzoeksteam voerde een studie uit om het effect van een langdurige looptraining te evalueren op de spierkracht van twee groepen van mannen van 50 jaar en ouder. De eerste groep was fysiek actief, de tweede was niet actief. Mannen die regelmatig gelopen hadden, hadden  een significant lager sterkteniveau. Resultaten in de niet actieve groep werden grotendeels bepaald door significant verschillende lichaamsgewichten en een significant hoger gehalte van vetpercentage. De symmetrie index was statistisch hoger in de referentiegroep. Langdurige looptraining vermindert de massa lichaamsvet terwijl de spierkracht hoog blijft.

Am J Mens Health. 2019 May-Jun;13(3):1557988319859108. doi: 10.1177/1557988319859108.


rdsm