Augustus 2019

Een groep Nederlandse wetenschappers voerde een studie uit om het verband te zoeken tussen sportdeelname en gezondheidsgerelateerde fitness en lichamelijke activiteit bij 163 jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke handicap. 81 van hen nam deel aan georganiseerd sporten en 82 niet. In het laboratorium werden aërobe en anaërobe fitheid, behendigheid en spierkracht beoordeeld, terwijl de lichamelijke activiteit in het dagelijks leven gedurende 1 week met een versnellingsmeter gevolgd werd. Men gebruikte lineaire regressieanalyses om de associaties van sportparticipatie (onafhankelijke variabele) met gezondheidsgerelateerde lichamelijke en fitnessactiviteit (afhankelijke variabelen) te beoordelen. Uit de resultaten blijkt dat jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke handicap die 2 keer per week deelnemen aan georganiseerd sporten op alle uitkomstmetingen beter presteerden. Vergeleken met leeftijdsgenoten die niet aan sport deden bereikten zij een hogere piekopname van zuurstof. Ook anaërobe fitheid, behendigheid, spierkracht en lichamelijke activiteit waren allemaal positief met sportparticipatie geassocieerd.

J Strength Cond Res. 2019 Mar 13. doi: 10.1519/JSC.0000000000003098.


rdsm