September 2019

Een Iers team deed een review van 13 studies om systematisch het cardiovasculair gezondheidsprofiel van voormalige sporters te onderzoeken.
In totaal werden 4350 mannelijke atleten uit het football en het voetbal opgenomen. Acht studies vergeleken voormalige atleten met controlegroepen. Voormalige atleten hadden in 4 van de 6 onderzoeken een verhoogde systolische bloeddruk; ongeveer 50% van de studies vond grotere lipoproteïne van hoge dichtheid, ongeveer 80% vond lagere triglycerideniveaus en alle studies vonden meer lipoproteïne van lage dichtheid bij voormalige atleten in vergelijking met de controlegroep. De prevalentie en ernst van calcium in de kransslagader en de halsslagader was vergelijkbaar met die van de controlegroep. Voormalige lineman hadden dubbel zoveel prevalentie van het cardiometabolisch syndroom in vergelijking met niet-linemen.

Orthop J Sports Med. 2019 Aug 19;7(8):2325967119862750. doi: 10.1177/2325967119862750. eCollection 2019 Aug.


rdsm