Oktober 2019

Een team van de Hannover Medical School screende 543 werknemers in de belangrijkste Volkswagen-fabriek tijdens een prospectieve, gerandomiseerde, parallel-groep en beoordelaar blinde studie om het effect te testen van regelmatige telemonitoring-ondersteunde fysieke activiteit op de ernst en het werkvermogen van het metabool syndroom.
314 werknemers werden willekeurig uitgekozen voor de interventie en 154 stonden op een wachtlijst. Deelnemers aan de oefengroep ontvingen individuele aanbevelingen voor oefeningen tijdens face-to-face vergaderingen en via een smartphoneapplicatie, met als doel 150 minuten fysieke activiteit per week te doen. De activiteiten werden gecontroleerd en aangepast met behulp van activiteitenmonitorgegevens, die werden overgebracht naar een centrale database. Deelnemers in de controlegroep gingen door met hun huidige levensstijl en werden geïnformeerd over de mogelijkheid om de begeleide interventie te ontvangen na voltooiing van de studie.
De gemiddelde metabool syndroom Z-score voor de oefengroep was vergeleken met de controlegroep significant verlaagd na de interventieperiode van 6 maanden.
Deze vorm van interventie toonde een aanzienlijk potentieel aan om het ziekterisico te verminderen, terwijl ook de geestelijke gezondheid, het werkvermogen en de productiviteitgerelateerde resultaten verbeterd werden voor werknemers met een hoog risico op cardiovasculaire en metabole ziekten.

Lancet Public Health. 2019 Jun 13. pii: S2468-2667(19)30075-1. doi: 10.1016/S2468-2667(19)30075-1.


rdsm