November 2019

Een Nederlands onderzoeksteam rekruteerde 111 mannen van minstens 18 jaar oud, die zinnens waren een cyclus van anabole androgene steroïden te starten. De proefpersonen verschaften monsters van anabole androgene steroïden voor analyse met UPLC-QTOF-MS/MS. 19% deed mee aan bodybuilding-wedstrijden. 59% van de gerecruteerden meldde recent illegaal drugsgebruik. 77% van de deelnemers gebruikte in het verleden anabole androgene steroïden en 97% van hen had bijwerkingen ervaren. Na uitsluiting vormden 100 mannen het cohort voor follow-up. De uitgevoerde anabole androgene steroïdencyclus had een mediane duur van 13 weken en de gemiddelde dosis anabole androgene steroïdenequivalent was 901mg/week. De proefpersonen gebruikten andere prestatie- en beeldverbeterende medicijnen zoals groeihormoon (21%). In totaal werden 272 anabole androgene steroïdenmonsters geanalyseerd en 47% bevatte de anabole androgene steroïden die op het etiket waren aangegeven. De belangrijkste reden voor het gebruik van anabole androgene steroïden was een toename van spiermassa (44%). 48% meldde zelf verslaafd te zijn aan anabole androgene steroïden.

Scand J Med Sci Sports. 2019 Oct 30. doi: 10.1111/sms.13592


rdsm