Sportarts-Sporter 1911

1911

De Nederlandse roeier Hotse Bartlema (1911-1987) was lid van de vier met en de vier zonder stuurman op de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. Hij studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in Chirurgie. Eerst aanvaardde hij een baan als chirurg in het St. Elisabethziekenhuis van Tilburg, daarna verhuisde hij naar het Protestants Ziekenhuis van 's-Hertogenbosch

Op de Olympische Spelen van 1932 in Los Angeles finishte Charles Sergel (1911-1980) als vierde met de Britse acht met stuurman. Hij werd geboren in Rio de Janeiro als zoon van een missionaris, ging in Cambridge studeren en hielp in 1931, 1932 en 1933 de prestigieuze roeiwedstrijd tussen Cambridge en Oxford winnen. 1932 was trouwens zijn succesjaar, want toen won hij ook de Grand Challenge Cup met de acht van Leander Club. In 1937 studeerde hij af als arts aan het St Mary’s Hospital en vertrok hij voor een jaar als missionaris naar Oeganda. Na het uitbreken van de tweede Wereldoorlog vervoegde hij het Britse medisch korps in Oost Afrika waar hij het tot Majoor schopte. Na de oorlog werkte hij als chirurg in het Mengo Hospital van de Oegandese hoofdstad Kampala. In 1952 keerde hij terug naar Engeland, waar hij zich in Great Shelford, Cambridgeshire als huisarts vestigde. Tijdens zijn zelf georganiseerd afscheidsfeest stierf hij aan een hartaanval.


rdsm